13/03/2019 - Rekening houdend met de staat van het veld (tengevolge weersomstandigheden) zal de training van vandaag NIET doorgaan.