29-03-2020 - Vanaf september 2020 zijn alle spelers vanaf U14 verplicht om een theoretisch examen spelregels af te leggen!

Hoewel door de coronacrisis het leven nu jammer genoeg stil ligt in de club, willen we de leden net nu willen aansporen om van deze verplichte pauze gebruik te maken om verder in te zetten op het afleggen van de theoretische examens. 

De invoering van de verplichting van het theoretische examen is stapsgewijs ingevoerd, met twee seizoenen geleden eerst de U19, en bij de start van dit seizoen de U16.  Voor seizoen 2020-2021 blijft alleen nog de laatste stap over: de invoering van de theoretische examens voor de U14.

Zoals in eerdere communicatie al werd meegedeeld willen we de eerstejaars U14 de kans geven om eerst aan te passen aan het spel op groot veld voordat ze hun examen moeten afleggen, dus voor hen geldt dat het examen pas nodig is vanaf de tweede ronde (na de winterstop).  Alle tweedejaars U14 daarentegen moeten bij de start van seizoen 2020-2021 over hun theoretische examen beschikken.

Concreet wil dit zeggen dat alle spelers van geboortejaar 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 en 2001 bij de start van seizoen 2020-2021 moeten beschikken over hun theoretische examen en dat alle spelers uit 2008 bij de start van de tweede ronde moeten beschikken over hun theoretische examen.

Het examen is volledig digitaal en kan dus perfect van thuis afgelegd worden door de spelers. Vraag nu je toegang aan, of vraag meer informatie via secretariaat@hcartemis.be.

Tip: je kan nu reeds vrijblijvend oefenen in het online pakket, en het examen later afleggen, bijvoorbeeld na de infosessie die we daarover nog organiseren zodra dit opnieuw mogelijk wordt.