3/4/2020 - De KBHB informeerde vandaag over de impact van covid-19 op de competitie en de plannen naar de volgende weken toe. De volledige tekst is te vinden op de website van de Bond, maar wat onze club betreft is het volgende van belang:

Voor de afdelingen ‘recreatief hockey’ en voor alle jeugdcategorieën, is het de wens van de KBHB om de deur op een kier te laten voor een eventuele herneming van de wedstrijden. De doelstelling is om, indien mogelijk, het leven in de clubs opnieuw op te starten voor de zomer.
Maar geen enkele beslissing hieromtrent is reeds genomen. Een eventuele beslissing in die richting zal uitsluitend afhangen van de evolutie van de maatregelen die door de regering worden opgelegd. Een eventuele herneming van de wedstrijden zal dus enkel mogelijk zijn, indien de regering officieel aankondigt dat de sportcompetities mogen hervatten. De technische analyse voor een eventuele herneming is momenteel lopende voor de verschillende betrokken categorieën.
In het geval dat de regering niet meer zou toelaten dat de sportcompetities hervatten voor de zomer worden de klassementen vastgelegd na de eerste ronde.

Dit bericht werd eveneens via Twizzit aan de leden verzonden via mail; door een serverprobleem werd dit bericht helaas meermaals afgeleverd. Twizzit onderzoekt het probleem.