11/8/2020 - De start van het nieuwe seizoen nadert met rasse schreden. Door de geldende covid-maatregelen, waarvan we niet weten in welke richting deze in de komende weken zullen evolueren, is er onzekerheid en stellen velen zich een hele reeks terechte vragen.

Om de onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen en om op al deze vragen een antwoord te kunnen geven, heeft de KBHB een task force in het leven geroepen, wiens taak het is om zo snel mogelijk een duidelijk wedstrijdprotocol uit te werken, met als doelstellingen:

 • De veiligheid garanderen van alle aanwezigen op de club, met respect voor de geldende officiële maatregelen.
  • spelers, stafleden, scheidsrechters, toeschouwers, occasionele bezoekers
  • zowel voor de jeugdcategorieën als voor de volwassenen en zowel voor het ‘breedtehockey’ als voor het ‘elitehockey’
 • De rollen, verantwoordelijkheden en plichten van éénieder duidelijk definiëren.
  • spelers, stafleden, scheidsrechters, toeschouwers, horeca uitbaters
 • Voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • De clubs helpen bij het organiseren van het in werking stellen van dit wedstrijdprotocol.
 • De krijtlijnen bepalen van wanneer wedstrijden verzet kunnen/moeten worden in geval van positieve testing op covid van één of meerdere spelers of stafleden.

De task force bestaat uit mensen van de KBHB met verschillende complementaire expertiseniveaus: medisch, programmatie/competitie, clubwerking, communicatie. Dit wedstrijdprotocol zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de bevoegde officiële instanties, alvorens zo snel mogelijk aan de clubs en leden te worden gecommuniceerd.   

Het spreekt van zelf dat onze club deze communicatie ook aan de leden bezorgt zodra beschikbaar.