27/1/20 - Update “bubbelregelingen”

Inter-bubbel en inter-club wedstrijden zijn op dit ogenblik NIET toegelaten.
Bijgevolg wordt de geplande herstart van de competitie U7-U12 tijdelijk geschorst.
Er zullen de volgende 2 weekends dus geen wedstrijden doorgaan.

Communicatie ivm eventuele bijsturingen inz trainingsuren volgt; hiervoor dient de club een nieuwe planning op te maken cfr de "bubbel van 10"-regel.