HC ARTEMIS

27/05/2020 - Trainingen nu ook ingeboekt tot einde juni.

Na een succesvolle proef-opstart op 24/5 (een dankjewel aan de ouders en spelers om zich aan de maatregelen te houden!) zullen we vanaf 31/5 de capaciteit in 2 fasen uitbreiden, en maken we het reserveren van alle andere trainingen tot einde juni mogelijk. Jawel, jazeker! Normaal liepen nu de 'normale' trainingen af, en was het sportseizoen ten einde, maar nu gaan we door tot einde juni. Een dikke merci ook aan alle trainers, want ook zonder hen was dit niet mogelijk!

Reserveren voor een training blijft voorlopig verplicht voor alle trainingen, owv de strenge maatregelen en beperkingen.

Alle reservaties zijn vanaf heden opengesteld, via de DEZE link.
De uren van de training werden eveneens opgenomen in de Twizzit-agenda van elk team.

PS: heb je gereserveerd, en kan je toch niet aanwezig zijn, geef een seintje aan het secretariaat; owv de quota kan dan een andere speler misschien je plaats innemen.

14/05/2020 - Beste Artemisfans! Goed nieuws! Binnenkort kunnen we eindelijk opnieuw samen hockey spelen.
 
De versoepeling van de coronamaatregelen geeft hockeyclubs de mogelijkheid om de heropstart van trainingen aan te vatten, voorwaardelijk, en onder voorwaarden.
Vanuit de specifieke richtlijnen van de KBHB, opgesteld voor zowel spelers, trainers, ouders en clubleiding werkte onze club een Heropstartplan uit, een stevige houvast voor de opstart van de training vanaf 24 mei.
Lees er alles over in de Nieuwsbrief Mei 2020/2 die in je mailbox zit.

Let op: reserveren voor de herstart-training is verplicht owv de opgelegde omkaderingsmaatregelen!

Tot gauw! Take care!

02/05/2020 - Vorige week opende de Nationale Veiligheidsraad de deur op een kier voor een mogelijke herstart van de trainingen van sportclubs! Ploegsporten in openlucht zouden gedeeltelijk en onder voorwaarden kunnen opstarten vanaf 18 mei.
 
Op dit ogenblik is er nog geen definitieve beslissing. Alle perspectieven van een eventuele herstart hangen af van een gunstige evolutie (daling) van het aantal COVID-19-besmettingen en – hospitalisaties. Onze club volgt de onderrichtingen van de overheid en de KBHB strikt op.
 
Om de opstart van hockeytrainingen op een veilige en gecoördineerde manier mogelijk te maken, werkt de KBHB i.o.m. de overheid aan een plan met richtlijnen die gelden voor alle hockeyclubs, met daarin:

 • een gezondheidsprotocol, met aanbevelingen op het vlak van hygiëne en sociale contacten;
 • voorbeelden van oefeningen, in lijn met wat de officiële aanbevelingen toelaten.

In functie van de herstart is de technische staf van onze club momenteel alle praktische en organistische elementen aan het onderzoeken die haar moet toelaten te beslissen op welke wijze onze hockeyspelers in veilige omstandigheden opnieuw in groep kunnen sporten.
 
We houden jullie uiteraard verder op de hoogte.

Tot dan, blijf sporten, en hou het veilig!

17/04/2020 - Eigen hockeyveld verzekert de toekomst van de club

Het is zo ver! Onze club zal binnenkort kunnen beschikken over een eigen terrein waarop we een specifiek hockeyveld kunnen bouwen!
De stad voorzag eerder al middelen om de aanleg van het hockeyveld samen met de club te co-financieren; nu komt er ook een terrein vrij, op stedelijke grond, aan het multifunctioneel terrein van Sint-Janneke.

We willen er in het seizoen 2020-21 al kunnen op spelen!

Het is immens belangrijk om al onze leden, spelers en supporters na bijna 4 jaar van zoeken een eigen thuis en onze typische warme clubsfeer te kunnen aanbieden. De club kan nu starten met alle ambitieuze plannen en dromen die we samen te koesteren om te zetten in de praktijk!

Onze leden ontvingen in een extra nieuwsbrief het mooie nieuws al persoonlijk toegestuurd.
Lees zeker ook het persbericht op http://kempennieuws.be/2020/04/17/stadsbestuur-vindt-terrein-voor-hc-artemis/.

 

3/4/2020 - De KBHB informeerde vandaag over de impact van covid-19 op de competitie en de plannen naar de volgende weken toe. De volledige tekst is te vinden op de website van de Bond, maar wat onze club betreft is het volgende van belang:

Voor de afdelingen ‘recreatief hockey’ en voor alle jeugdcategorieën, is het de wens van de KBHB om de deur op een kier te laten voor een eventuele herneming van de wedstrijden. De doelstelling is om, indien mogelijk, het leven in de clubs opnieuw op te starten voor de zomer.
Maar geen enkele beslissing hieromtrent is reeds genomen. Een eventuele beslissing in die richting zal uitsluitend afhangen van de evolutie van de maatregelen die door de regering worden opgelegd. Een eventuele herneming van de wedstrijden zal dus enkel mogelijk zijn, indien de regering officieel aankondigt dat de sportcompetities mogen hervatten. De technische analyse voor een eventuele herneming is momenteel lopende voor de verschillende betrokken categorieën.
In het geval dat de regering niet meer zou toelaten dat de sportcompetities hervatten voor de zomer worden de klassementen vastgelegd na de eerste ronde.

Dit bericht werd eveneens via Twizzit aan de leden verzonden via mail; door een serverprobleem werd dit bericht helaas meermaals afgeleverd. Twizzit onderzoekt het probleem.

29-03-2020 - Vanaf september 2020 zijn alle spelers vanaf U14 verplicht om een theoretisch examen spelregels af te leggen!

Hoewel door de coronacrisis het leven nu jammer genoeg stil ligt in de club, willen we de leden net nu willen aansporen om van deze verplichte pauze gebruik te maken om verder in te zetten op het afleggen van de theoretische examens. 

De invoering van de verplichting van het theoretische examen is stapsgewijs ingevoerd, met twee seizoenen geleden eerst de U19, en bij de start van dit seizoen de U16.  Voor seizoen 2020-2021 blijft alleen nog de laatste stap over: de invoering van de theoretische examens voor de U14.

Zoals in eerdere communicatie al werd meegedeeld willen we de eerstejaars U14 de kans geven om eerst aan te passen aan het spel op groot veld voordat ze hun examen moeten afleggen, dus voor hen geldt dat het examen pas nodig is vanaf de tweede ronde (na de winterstop).  Alle tweedejaars U14 daarentegen moeten bij de start van seizoen 2020-2021 over hun theoretische examen beschikken.

Concreet wil dit zeggen dat alle spelers van geboortejaar 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 en 2001 bij de start van seizoen 2020-2021 moeten beschikken over hun theoretische examen en dat alle spelers uit 2008 bij de start van de tweede ronde moeten beschikken over hun theoretische examen.

Het examen is volledig digitaal en kan dus perfect van thuis afgelegd worden door de spelers. Vraag nu je toegang aan, of vraag meer informatie via secretariaat@hcartemis.be.

Tip: je kan nu reeds vrijblijvend oefenen in het online pakket, en het examen later afleggen, bijvoorbeeld na de infosessie die we daarover nog organiseren zodra dit opnieuw mogelijk wordt.

25/03/2020 - Nieuwsbrief

Hij is er! De allereerste Nieuwsbrief van HC Artemis. Lezen hebben die rechtstreeks in de mailbox toegezonden gekregen. Read all about it!

23/3/2020 - Zomerkamp 2020

Onder voorbehoud van eventuele onderrichtingen/maatregelen inz COVIC-19 werden de inschrijvingen voor het zomerkamp 2020 alvast geopend.
Info en inschrijving via http://www.hcartemis.be/?oid=1200&pid=19791.

Nu uitzonderlijk met vroegboekkorting van 10% tot 15 april!

16/03/2020 - De federale autoriteiten en onze sportinstanties hebben in het kader van het COVID-19 coronavirus belangrijke instructies en richtlijnen gegeven die ons nog eens op het hart zijn gedrukt door de KBHB.
De doelstelling van deze maatregelen is om een maximaal aantal landgenoten aan te zetten tot ‘social distancing’ (= het verminderen van de probabiliteit op contact tussen mensen die drager zijn van een infectie en andere niet-besmette personen), dit teneinde de overdracht van het virus te minimiseren en te vertragen. De bedoeling is om ons gezondheidssyteem en de medische teams op het terrein maximaal in staat te stellen om zo normaal mogelijk te blijven functioneren en álle zieken te kunnen blijven verzorgen.
Maar opdat dit zou werken, is het van cruciaal belang dat iedereen de instructies en richtlijnen naar de letter volgt (zie website Coronavirus)! We zijn ons ervan bewust dat deze een belangrijke impact hebben op de sportbeoefening en meer bepaald op het beoefenen van onze hockeysport. Maar we wensen hier nog eens krachtig en duidelijk op te roepen tot het respecteren van een aantal punten:

 • Het is niet toegelaten om hockey of een andere teamsport te beoefenen in de sportinfrastructuren:
  • geen wedstrijden
  • geen trainingen
 • Het is hockeyclubs met eigen infrastructuur niet toegelaten om andere activiteiten te organiseren in de clubhouses (bar, vergaderzaal, kleedkamers, fitnesszaal,…)
  • geen meetings
  • geen tactische sessies
  • geen fitness sessies


In dit kader, en ondanks de uitzondering die door de regering wordt toegestaan voor de elite atleten, hebben ook onze nationale teams besloten om niet in team te trainen gedurende minstens twee weken. Ze willen zo het voorbeeld geven, door hun sociale verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt voor Red Lions die de Spelen van Tokio voorbereiden, maar ook voor de Red Panthers en alle jeugdteams. 
Wat betreft de eventuele verder zetting van het lopende seizoen, worden er momenteel verschillende mogelijke scenario’s overwogen. Deze zullen in de komende dagen, in overleg met de clubs, worden geanalyseerd.

Op het einde van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd, zal er uiteraard tijd worden voorzien opdat alle teams opnieuw een minimum aantal keer kunnen trainen, alvorens de verschillende competities weer op te starten. We kunnen daarenboven alleen maar iedereen aanmoedigen om persoonlijk te blijven trainen, zij het fysiek door bvb. te gaan lopen (alleen ;-)) of technisch, bij u thuis.

Wij vinden het heel jammer dat onze sportieve leden voorlopig hun favoriete sport niet kunnen beoefenen, maar als deze maatregelen kunnen helpen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten en willen wij dit 100% steunen. 

Noot: de eerste regeringsmaatregelen waren voorzien te lopen tot 31/3, terwijl de intussen de sportinfrastructuren dicht zullen zijn tot 3/4. Dit maakt dat de club ook op 1/4 en 3/4 geen training zal voorzien. Indien dit wijzigt, dan komen we daarop terug. Ook wat de sociale en sportieve events betreft (mattentaarten, paasontbijt, paasstage) die op korte termijn waren ingepland zullen we zo spoedig mogelijk communiceren.
De sponsorleden van de 'Club van 100' werden reeds persoonlijk geïnformeerd over de annulatie van het geplande netwerkevent op 26/03.

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen, en intussen aan iedereen van harte een goede gezondheid. 

12/03/2020 - De Vlaamse en de Franstalige instanties bevoegd voor de sport hebben besloten om alle sportmanifestaties in België op te schorten tot 31 maart. De sportsector wil immers geen katalysator zijn voor de verdere verspreiding van het Corona-virus.

Dit betekent dat ook alle hockeyactiviteiten in België worden opgeschort. Zowel wedstrijden, trainingen, initiaties, ... zullen niet doorgaan tot 31 maart. De KBHB raadt bovendien alle clubs aan om ook geen vervangende activiteiten in die periode te organiseren. HC Artemis schikt zich uiteraard naar dit advies.

De club wil iedereen met aandrang oproepen om de officiële aanbevelingen van de overheid ivm hygiëne en sociale contacten in acht te nemen. Deze kunnen jullie vinden via: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Noot: ook de viering "Herentalse Helden" van Stad Herentals van deze avond is preventief geannuleerd.

De club blijft de evolutie rond het virus van dichtbij opvolgen en we zullen hierover opnieuw communiceren zodra er een officiële wijziging wordt aangekondigd.

Covid-registratie

Partners Club van 100
Wedstrijdlocatie

NIEUW: adres thuiswedstrijden ARTE: Herenthoutseweg 118, 2200 Herentals.

Evenementen

© 2019, website powered by Twizzit.com