17/04/2020 - Eigen hockeyveld verzekert de toekomst van de club

Het is zo ver! Onze club zal binnenkort kunnen beschikken over een eigen terrein waarop we een specifiek hockeyveld kunnen bouwen!
De stad voorzag eerder al middelen om de aanleg van het hockeyveld samen met de club te co-financieren; nu komt er ook een terrein vrij, op stedelijke grond, aan het multifunctioneel terrein van Sint-Janneke.

We willen er in het seizoen 2020-21 al kunnen op spelen!

Het is immens belangrijk om al onze leden, spelers en supporters na bijna 4 jaar van zoeken een eigen thuis en onze typische warme clubsfeer te kunnen aanbieden. De club kan nu starten met alle ambitieuze plannen en dromen die we samen te koesteren om te zetten in de praktijk!

Onze leden ontvingen in een extra nieuwsbrief het mooie nieuws al persoonlijk toegestuurd.
Lees zeker ook het persbericht op http://kempennieuws.be/2020/04/17/stadsbestuur-vindt-terrein-voor-hc-artemis/.

 

3/4/2020 - De KBHB informeerde vandaag over de impact van covid-19 op de competitie en de plannen naar de volgende weken toe. De volledige tekst is te vinden op de website van de Bond, maar wat onze club betreft is het volgende van belang:

Voor de afdelingen ‘recreatief hockey’ en voor alle jeugdcategorieën, is het de wens van de KBHB om de deur op een kier te laten voor een eventuele herneming van de wedstrijden. De doelstelling is om, indien mogelijk, het leven in de clubs opnieuw op te starten voor de zomer.
Maar geen enkele beslissing hieromtrent is reeds genomen. Een eventuele beslissing in die richting zal uitsluitend afhangen van de evolutie van de maatregelen die door de regering worden opgelegd. Een eventuele herneming van de wedstrijden zal dus enkel mogelijk zijn, indien de regering officieel aankondigt dat de sportcompetities mogen hervatten. De technische analyse voor een eventuele herneming is momenteel lopende voor de verschillende betrokken categorieën.
In het geval dat de regering niet meer zou toelaten dat de sportcompetities hervatten voor de zomer worden de klassementen vastgelegd na de eerste ronde.

Dit bericht werd eveneens via Twizzit aan de leden verzonden via mail; door een serverprobleem werd dit bericht helaas meermaals afgeleverd. Twizzit onderzoekt het probleem.

29-03-2020 - Vanaf september 2020 zijn alle spelers vanaf U14 verplicht om een theoretisch examen spelregels af te leggen!

Hoewel door de coronacrisis het leven nu jammer genoeg stil ligt in de club, willen we de leden net nu willen aansporen om van deze verplichte pauze gebruik te maken om verder in te zetten op het afleggen van de theoretische examens. 

De invoering van de verplichting van het theoretische examen is stapsgewijs ingevoerd, met twee seizoenen geleden eerst de U19, en bij de start van dit seizoen de U16.  Voor seizoen 2020-2021 blijft alleen nog de laatste stap over: de invoering van de theoretische examens voor de U14.

Zoals in eerdere communicatie al werd meegedeeld willen we de eerstejaars U14 de kans geven om eerst aan te passen aan het spel op groot veld voordat ze hun examen moeten afleggen, dus voor hen geldt dat het examen pas nodig is vanaf de tweede ronde (na de winterstop).  Alle tweedejaars U14 daarentegen moeten bij de start van seizoen 2020-2021 over hun theoretische examen beschikken.

Concreet wil dit zeggen dat alle spelers van geboortejaar 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 en 2001 bij de start van seizoen 2020-2021 moeten beschikken over hun theoretische examen en dat alle spelers uit 2008 bij de start van de tweede ronde moeten beschikken over hun theoretische examen.

Het examen is volledig digitaal en kan dus perfect van thuis afgelegd worden door de spelers. Vraag nu je toegang aan, of vraag meer informatie via secretariaat@hcartemis.be.

Tip: je kan nu reeds vrijblijvend oefenen in het online pakket, en het examen later afleggen, bijvoorbeeld na de infosessie die we daarover nog organiseren zodra dit opnieuw mogelijk wordt.

25/03/2020 - Nieuwsbrief

Hij is er! De allereerste Nieuwsbrief van HC Artemis. Lezen hebben die rechtstreeks in de mailbox toegezonden gekregen. Read all about it!

23/3/2020 - Zomerkamp 2020

Onder voorbehoud van eventuele onderrichtingen/maatregelen inz COVIC-19 werden de inschrijvingen voor het zomerkamp 2020 alvast geopend.
Info en inschrijving via http://www.hcartemis.be/?oid=1200&pid=19791.

Nu uitzonderlijk met vroegboekkorting van 10% tot 15 april!

16/03/2020 - De federale autoriteiten en onze sportinstanties hebben in het kader van het COVID-19 coronavirus belangrijke instructies en richtlijnen gegeven die ons nog eens op het hart zijn gedrukt door de KBHB.
De doelstelling van deze maatregelen is om een maximaal aantal landgenoten aan te zetten tot ‘social distancing’ (= het verminderen van de probabiliteit op contact tussen mensen die drager zijn van een infectie en andere niet-besmette personen), dit teneinde de overdracht van het virus te minimiseren en te vertragen. De bedoeling is om ons gezondheidssyteem en de medische teams op het terrein maximaal in staat te stellen om zo normaal mogelijk te blijven functioneren en álle zieken te kunnen blijven verzorgen.
Maar opdat dit zou werken, is het van cruciaal belang dat iedereen de instructies en richtlijnen naar de letter volgt (zie website Coronavirus)! We zijn ons ervan bewust dat deze een belangrijke impact hebben op de sportbeoefening en meer bepaald op het beoefenen van onze hockeysport. Maar we wensen hier nog eens krachtig en duidelijk op te roepen tot het respecteren van een aantal punten:

 • Het is niet toegelaten om hockey of een andere teamsport te beoefenen in de sportinfrastructuren:
  • geen wedstrijden
  • geen trainingen
 • Het is hockeyclubs met eigen infrastructuur niet toegelaten om andere activiteiten te organiseren in de clubhouses (bar, vergaderzaal, kleedkamers, fitnesszaal,…)
  • geen meetings
  • geen tactische sessies
  • geen fitness sessies


In dit kader, en ondanks de uitzondering die door de regering wordt toegestaan voor de elite atleten, hebben ook onze nationale teams besloten om niet in team te trainen gedurende minstens twee weken. Ze willen zo het voorbeeld geven, door hun sociale verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt voor Red Lions die de Spelen van Tokio voorbereiden, maar ook voor de Red Panthers en alle jeugdteams. 
Wat betreft de eventuele verder zetting van het lopende seizoen, worden er momenteel verschillende mogelijke scenario’s overwogen. Deze zullen in de komende dagen, in overleg met de clubs, worden geanalyseerd.

Op het einde van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd, zal er uiteraard tijd worden voorzien opdat alle teams opnieuw een minimum aantal keer kunnen trainen, alvorens de verschillende competities weer op te starten. We kunnen daarenboven alleen maar iedereen aanmoedigen om persoonlijk te blijven trainen, zij het fysiek door bvb. te gaan lopen (alleen ;-)) of technisch, bij u thuis.

Wij vinden het heel jammer dat onze sportieve leden voorlopig hun favoriete sport niet kunnen beoefenen, maar als deze maatregelen kunnen helpen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten en willen wij dit 100% steunen. 

Noot: de eerste regeringsmaatregelen waren voorzien te lopen tot 31/3, terwijl de intussen de sportinfrastructuren dicht zullen zijn tot 3/4. Dit maakt dat de club ook op 1/4 en 3/4 geen training zal voorzien. Indien dit wijzigt, dan komen we daarop terug. Ook wat de sociale en sportieve events betreft (mattentaarten, paasontbijt, paasstage) die op korte termijn waren ingepland zullen we zo spoedig mogelijk communiceren.
De sponsorleden van de 'Club van 100' werden reeds persoonlijk geïnformeerd over de annulatie van het geplande netwerkevent op 26/03.

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen, en intussen aan iedereen van harte een goede gezondheid. 

12/03/2020 - De Vlaamse en de Franstalige instanties bevoegd voor de sport hebben besloten om alle sportmanifestaties in België op te schorten tot 31 maart. De sportsector wil immers geen katalysator zijn voor de verdere verspreiding van het Corona-virus.

Dit betekent dat ook alle hockeyactiviteiten in België worden opgeschort. Zowel wedstrijden, trainingen, initiaties, ... zullen niet doorgaan tot 31 maart. De KBHB raadt bovendien alle clubs aan om ook geen vervangende activiteiten in die periode te organiseren. HC Artemis schikt zich uiteraard naar dit advies.

De club wil iedereen met aandrang oproepen om de officiële aanbevelingen van de overheid ivm hygiëne en sociale contacten in acht te nemen. Deze kunnen jullie vinden via: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

Noot: ook de viering "Herentalse Helden" van Stad Herentals van deze avond is preventief geannuleerd.

De club blijft de evolutie rond het virus van dichtbij opvolgen en we zullen hierover opnieuw communiceren zodra er een officiële wijziging wordt aangekondigd.

12/03/2020 - De Vlaamse Waterweg zal de volgende maanden ingrijpende werken uitvoeren aan de brug over het Albertkanaal aan de Herenthoutseweg. De voorbereidende werkzaamheden zijn ondertussen begonnen. 
Deze werken zullen op bepaalde momenten een invloed hebben op de bereikbaarheid van het trainingsterrein van VC. Dus goed uitkijken is de boodschap.

Van zaterdag 14 tot maandag 16 maart verplaatst Pidpa de waterleidingen. Tijdens die periode is de Herenthoutseweg, tussen de Meidoornlaan en de Wilgenlaan, volledig afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel door via Notelarenlaan. Doorgang met auto vanuit kant centrum Herentals zal dus niet mogelijk zijn, VC bereiken vanuit kant industrie kan wel.
Of de weg op maandagavond al opnieuw wordt vrijgegeven is niet helemaal zeker.

De officiële omleiding voor het doorgaand verkeer loopt via de E313, de Aarschotseweg, de ring en de Lierseweg. De bussen van De Lijn (lijn 159 en lijn 511) volgen een omleiding via Wolfstee.

Alle informatie mbt de werkzaamheden en impact op het verkeer is te vinden op: https://www.vlaamsewaterweg.be/brug-herenthout.

UPDATE - 18/03/2020: Deze activiteit wordt owv COVID-19 uitgesteld naar een latere datum. De leden die al een online bestelling plaatsten zullen een mail ontvangen met vermelding van de mogelijke opties. 

01/03/2020 - Alles over de lekkerste mattentaarten van het land: klik op onderstaande affiche:

10/02/2020 - Update - stormweer en training.

Gelet op de weersomstandigheden zullen er vandaag geen trainingen worden georganiseerd.
Keep the hunger for the next training on wednesday/friday!
#stayhungry #hockeyonmymind

Partners Club van 100
Wedstrijdlocatie

NIEUW: adres thuiswedstrijden ARTE: Herenthoutseweg 118, 2200 Herentals.

Evenementen

© 2019, website powered by Twizzit.com