Hier onder geven we een oplijsting van de spelregels.

Deze spelregels zijn een verkorte en overzichtelijke weergave van de internationale Engelstalige regels. De volledige bundel kan je hier vinden op de website van de internationale hockey federatie FIH.
Leesbaarder is natuurlijk de omzeting naar het Nederlands, in de brochure van de KBHB, en deze vind je hier.

Je zal merken dat  er geen aparte spelregels zijn opgemaakt voor de U6. Dat komt omdat deze jeugdcategorie officieel geen competitie speelt. Voor hen zullen interne matches en na verloop van tijd vriendschappelijke ontmoetingen met andere, naburige, clubs worden georganiseerd.
Voor de leeftijdscategorie U7-U12 zijn er bovendien afwijkende regels, aomdat zij ook op een afwijkend veld spelen, dwz niet op een veld van de volledige grootte.

De Liga maakte een fraai overzicht op basis van pictogrammen voor de jeugd:

http://www.hockeyvl.be/index.php?websitestructid=326