HC ARTEMIS

Niet alleen voor “topsporters” is er een reglement voor het gebruik van geneesmiddelen en voedingssupplementen, maar ook voor breedte sporters.
Graag willen we iedereen, ouders en leden er op attent maken dat je niet zomaar alle producten mag innemen als sporter, zelfs niet op recreatief niveau. Indien u dit doet kan u tegen de lamp lopen en geschorst worden als sporter.
Daarom is het zeer belangrijk om onderstaande info goed door te nemen zodat iedereen op de hoogte is over de juiste wetgeving.

 

Dopeer je niet onbewust

Bepaalde geneesmiddelen of voedingssupplementen bevatten verboden stoffen. Let daarmee op! Neem nooit medicijnen of voedingssupplementen in zonder voorschrift of advies van een (sport)arts of voedingsdeskundige.

 

Wat als je ziek bent?

Ga naar je (sport)arts en zeg dat je een sporter bent die mogelijk een dopingcontrole moet ondergaan. Controleer samen met je arts de geneesmiddelenlijst op www.antidoping.vlaanderen zodat je weet of er een verboden stof in je geneesmiddel zit. Als het geneesmiddel een verboden stof bevat, vraag je samen met je (sport)arts een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) aan.

 

Wat met voedingssupplementen?

Neem alleen voedingssupplementen als je (sport)arts of voedingsdeskundige dat nodig acht. Een aantal voedingssupplementen bevatten stoffen die niet op het etiket vermeld staan. Sommige firma’s laten hun voedingssupplementen controleren volgens de regels van de kunst voor ze op de markt worden gebracht. Dan ben je zeker dat ze geen verboden stoffen bevatten. Een overzicht van die supplementen vind je op:

www.informed-sport.com

www.dopingautoriteit.nl/nzvt

www.koelnerliste.com

Kies voor deze supplementen als je de kans op contaminatie zo klein mogelijk wil houden.

 

Wat is een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)?

Een attest van je behandelend arts volstaat al verschillende jaren niet meer als toelating om verboden stoffen om medische redenen te nemen, behalve voor minderjarigen in Vlaanderen. De TTN-commissie moet nu toestemming verlenen. Dien samen met je arts een aanvraag in om die TTN te verkrijgen. Alle informatie daarover vind je op www.antidoping.vlaanderen in de rubriek Geneesmiddelen, supplementen en TTN.

Contactinformatie NADO Vlaanderen: patrick.ghelen@nado.vlaanderen

 

De club, trainers, managers en spelers kunnen onderling communiceren via Twizzit. Twizzit is ook de databank o.a. voor het versturen van de facturen.
Om dat alles op een vlotte manier te laten werken is het belangrijk dat alle contactgegevens up-to-date zijn. Dan gaat het over adresgegevens, email-adres, telefoonnummers. Dat alles kan je perfect zelf beheren/wijzigen eens je geregistreerd bent bij Twizzit (login hebt gekregen).

Foto opladen is ook wel leuk, zeker in het begin als niet iedereen bekend is met alle namen/gezichten. Media opladen bij het team bevelen we ook aan, dit kan het groepsgevoel binnen het team een boost geven.

Log daarom regelmatig in op de website om je gegevens aan te passen en recent te houden.

Login gegevens kwijt? Vraag ze aan bij het secretariaat of log in via je facebook account.

De federatie verplichtte tot 5 oktober 2017 iedere speler boven de 18 jaar om een medisch attest in te dienen dat hen geschikt verklaart voor de hockeysport. Met ingang van 6 oktober 2017 heeft de Medische Commissie (MC) van de VHL deze verplichting afgeschaft.
Als reden hiervoor wordt aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van de sporter zelf is om na te gaan of hij/zij medisch geschikt is en te beslissen of hij/zij gaat hockeyen. De MC stelt (kandidaat-) sporters voor om na te gaan of een preventief sportmedisch onderzoek nodig of aanbevolen is, en dit kan via www.sportkeuring.be

OPGELET, dit is ENKEL geldig voor leden van de VHL en wordt niet doorgetrokken naar de leden van de LFH, omdat het medisch attest voor hen wordt opgelegd door een andere wetgeving, nl. het Décret Sport en het Décret Santé.

Sommige ziekenfondsen (of werkgevers) voorzien een terugbetaling van een gedeelte van het inschrijvingsgeld bij sportclubs. Dit geldt zowel voor inschrijvingen bij kampen (deelnemer), als inschrijvingen bij de club (lidmaatschap).

Je vraagt de specifieke regeling best na bij je ziekenfonds of werkgever. Of raadpleeg de website van je ziekenfonds, waar vaak al heel wat informatie verzameld staat.

Wat betreft de tussenkomst van het lidmaatschap bij de sportclub vind je via volgende linken de documenten van de CM, Voorzorg en OZ (klik op de naam van het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent).

 • Je kan dit document downloaden en al deels zelf invullen.
 • Bezorg het ingevulde document, inclusief klever van de mutualiteit, aan de secretaris van de club.
 • De secretaris vult dit met plezier verder aan.
 • Het document wordt je terug bezorgd, vervolgens kan je het zelf bij het ziekenfonds indienen.
 • Het ziekenfonds zal de vergoeding terugstorten op je rekening. Hoeveel de terugstorting precies bedraagt is afhankelijk van het fonds waarbij je aangesloten bent.


Er bestaan ook specifieke documenten voor deelname aan sportkampen. De werkwijze is dezelfde als hier boven. De documenten zijn te vinden via deze linken: CM, Voorzorg, OZ.

HC Artemis besteedt bijzondere aandacht aan blessurevrij of ongevalvrij sporten. Dit is een ambitieuze doelstelling, waarbij we zelf dingen kunnen doen (veld veilig opstellen, juiste technieken gebruiken, enz), waarbij de speler kan helpen (dragen van een bit en scheenbescherming, geen ballen laten rondslingeren, stick laag, ...), maar dan nog gebeurt er helaas soms een ongeval.

Wanneer je een sportletsel oploopt kan je dat aangeven aan de verzekeringsmaatschappij. Deze zal, na goedkeuring van het dossier, tussenkomen in kosten die gemaakt worden nav het ongeval.

Voor wie geldt de verzekering, en wanneer van toepassing?

 • De door HC Artemis afgesloten verzekering geldt voor alle spelende leden die in orde zijn met de lidmaatschapsbijdrage
 • De verzekering is van toepassing tijdens competitiewedstrijden, trainingen, toernooien, kampen/stages van de club en alle overige clubactiviteiten


Wat moet je doen bij ongeval?

 • Regel 1 is uiteraard: toedienen van de juiste zorgen, maar daarover gaat dit artikel niet.
 • Download en print het formulier "ongevalsaangifte"; je vindt dit op de website van de Vlaamse Hockey Liga, zie link: VHL - Formulier - Aangifte ongeval.
 • Neem dit formulier mee naar je onderzoek of raadpleging, en laat minstens het deel "Geneeskundig getuigschrift" door de verantwoordelijke arts of verpleegkundige invullen en ondertekenen
 • Indien je van de plaats van het ongeval bv rechtstreeks naar de arts/spoed moet gaan, en geen tijd hebt om het document eerst mee te nemen, vraag ter plaatse geneeskundige getuigschrift, met duidelijke omschrijving van wat er gebeurde (zowel bij ongeval, als de medische onderzoeken + conclusie); neem dit dan op bij de aangifte
 • Verwittig onmiddellijk de secretaris van HC Artemis (info@hcartemis.be) dat je een ongeval hebt gehad, en uiterlijk binnen de 24 uur na het ongeval.
 • Je bezorgt zelf het ingevulde formulier uiterlijk 8 dagen na het ongeval aan de verzekeringsmaatschappij; in tegenstelling tot de vorige polis moet de club niet mee ondertekenen.
 • De verzekeringsmaatschappij: BELFIUS INSURANCE NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel


Vergeet niet:

 • er worden heel wat persoonlijke gegevens gevraagd, vul deze zo nauwkeurig mogelijk in
 • omschrijf duidelijk de oorzaak en omstandigheden
 • rekeningnummer
 • ondertekenen


Wat is er precies gedekt:


Vervolg:

 • De maatschappij communiceert verder met je over het verloop van het dossier: je krijgt een persoonlijk dossiernummer
 • Je betaalt en bewaart alle rekeningen die verbonden zijn aan het ongeval (dokter, kine, apotheek, ...)
 • Je rekent de medische kosten af met de mutualiteit; kwijtschrift bijhouden; de rest van de gemaakte kosten worden ingediend bij de verzekering


En nu?

 • nadat je dit alles gelezen hebt,
 • er allemaal samen aan werken dat we dit zo weinig mogelijk in de praktijk moeten gebruiken!


 Wat met burgerlijke aansprakelijkheid?

 • een ongeval dat geen medische gevolgen heeft, maar waar er sprake zou kunnen zijn van een burgerlijke aansprakelijkheid valt niet onder de medische verzekering
 • hiervoor dient in eerste instantie de burgerlijke verzekering te worden aangesproken
 • aanvullend kan er aangifte gebeuren via het formulier op de site van de federatie: https://www.hockey.be/app/uploads/2019/08/053-9210B_Aangifte-ongeval-BA.pdf
 • de verzekering kan enkel worden aangesproken in het kader van lichamelijke letsels, niet bij materiële schade

En wat met hockeyballen buiten het terrein? 

 • De polis dekt niet: "de schade aan materieel toebehorend aan de toeschouwer (vb. voertuigen op de parking)".

 

 

Partners Club van 100
Wedstrijdlocatie

Adres thuiswedstrijden HC Artemis: VTC De Mixx, Asbroek 1H, 2230 Herselt, https://goo.gl/maps/WG79nfJ2oMG2. Zie steeds Hockey Belgium App voor laatste info.
Parkeren doe je op de daartoe voorziene parkeerplaatsen, niet op of langs de weg naast het kunstgrasterrein.

Thuiswedstrijden van 17/09/19 worden georganiseerd op Wilrijkse Pleinen.

Gefeliciteerd!
22/09
Bas Bellemans
23/09
Nette Bulckens
Trainingen

Max. 10 regels - voor volledige agenda zie: sportief>kalender. Leden gebruiken best Twizzit voor agenda op maat.

Evenementen
RSS news

© 2019, website powered by Twizzit.com