HC Artemis besteedt bijzondere aandacht aan blessurevrij of ongevalvrij sporten. Dit is een ambitieuze doelstelling, waarbij we zelf dingen kunnen doen (veld veilig opstellen, juiste technieken gebruiken, enz), waarbij de speler kan helpen (dragen van een bit en scheenbescherming, geen ballen laten rondslingeren, stick laag, ...), maar dan nog gebeurt er helaas soms een ongeval.

Wanneer je een sportletsel oploopt kan je dat aangeven aan de verzekeringsmaatschappij. Deze zal, na goedkeuring van het dossier, tussenkomen in kosten die gemaakt worden nav het ongeval.

Voor wie geldt de verzekering, en wanneer van toepassing?

 • De door HC Artemis afgesloten verzekering geldt voor alle spelende leden die in orde zijn met de lidmaatschapsbijdrage
 • De verzekering is van toepassing tijdens competitiewedstrijden, trainingen, toernooien, kampen/stages van de club en alle overige clubactiviteiten


Wat moet je doen bij ongeval?

 • Regel 1 is uiteraard: toedienen van de juiste zorgen, maar daarover gaat dit artikel niet.
 • Download en print het formulier "ongevalsaangifte"; je vindt dit op de website van de Vlaamse Hockey Liga, zie link: VHL - Formulier - Aangifte ongeval.
 • Polisnummer is: C-11/1531.397/00-B.
 • Neem dit formulier mee naar je onderzoek of raadpleging, en laat minstens het deel "Geneeskundig getuigschrift" door de verantwoordelijke arts of verpleegkundige invullen en ondertekenen
 • Indien je van de plaats van het ongeval bv rechtstreeks naar de arts/spoed moet gaan, en geen tijd hebt om het document eerst mee te nemen, vraag ter plaatse geneeskundige getuigschrift, met duidelijke omschrijving van wat er gebeurde (zowel bij ongeval, als de medische onderzoeken + conclusie); neem dit dan op bij de aangifte
 • Verwittig onmiddellijk de secretaris van HC Artemis (info@hcartemis.be) dat je een ongeval hebt gehad, en uiterlijk binnen de 24 uur na het ongeval.
 • Je bezorgt zelf het ingevulde formulier uiterlijk 8 dagen na het ongeval aan de verzekeringsmaatschappij; in tegenstelling tot de vorige polis moet de club niet mee ondertekenen.
 • De verzekeringsmaatschappij: BELFIUS INSURANCE NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel


Vergeet niet:

 • er worden heel wat persoonlijke gegevens gevraagd, vul deze zo nauwkeurig mogelijk in
 • omschrijf duidelijk de oorzaak en omstandigheden
 • rekeningnummer
 • ondertekenen


Wat is er precies gedekt:


Vervolg:

 • De maatschappij communiceert verder met je over het verloop van het dossier: je krijgt een persoonlijk dossiernummer
 • Je betaalt en bewaart alle rekeningen die verbonden zijn aan het ongeval (dokter, kine, apotheek, ...)
 • Je rekent de medische kosten af met de mutualiteit; kwijtschrift bijhouden; de rest van de gemaakte kosten worden ingediend bij de verzekering


En nu?

 • nadat je dit alles gelezen hebt,
 • er allemaal samen aan werken dat we dit zo weinig mogelijk in de praktijk moeten gebruiken!


 Wat met burgerlijke aansprakelijkheid?

 • een ongeval dat geen medische gevolgen heeft, maar waar er sprake zou kunnen zijn van een burgerlijke aansprakelijkheid valt niet onder de medische verzekering
 • hiervoor dient in eerste instantie de burgerlijke verzekering te worden aangesproken
 • aanvullend kan er aangifte gebeuren via het formulier op de site van de federatie: https://www.hockey.be/app/uploads/2019/08/053-9210B_Aangifte-ongeval-BA.pdf
 • de verzekering kan enkel worden aangesproken in het kader van lichamelijke letsels, niet bij materiële schade

En wat met hockeyballen buiten het terrein? 

 • De polis dekt niet: "de schade aan materieel toebehorend aan de toeschouwer (vb. voertuigen op de parking)".