Op zaterdag 19 januari 2019 organiseert HC Artemis een gratis Hockey Workshop voor de leden, waarop de competitieve jeugdteams worden uitgenodigd.

Het programma is uitgewerkt rond zes workshops. Elke workshop focust op een specifieke basis- of uitbreidingstechniek of tactiek die grondig wordt ingeoefend om routinevorming en nauwkeurigheid te verhogen (het zgn. inslijpen van techniek/tactiek).

Een speler wordt ingedeeld in een groep van maximum 4 spelers waarbinnen hij of zij individueel wordt begeleid door een van de trainers. Elke groep is samengesteld uit spelers met gelijksoortige werkpunten (de zgn. homogene groepen). Zij zullen één of meerdere worshops volgen. Voor alle vaste en wisselende keepers is een aparte workshop voorzien op zelfde dag, zie uren hierna.

De indeling in groepen, de programmatie van technieken/tactieken per groep en het aantal workshops per speler is het werk van het coördinatieteam die i.o.m. de trainers de trainingsbehoeften van de spelers en de teams in kaart brachten.

Het jeugdbestuur van onze club wil alle jeugdspelers aanmoedigen om aan deze Hockey Workshop deel te nemen en met een zo maximaal mogelijk aantal teamspelers aanwezig te zijn.

Praktische info hierna.Om praktische redenen vragen we de leden om aan te geven of ze al dan niet aanwezig kunnen zijn, via het formulier hierna.


HC ARTEMIS Hockey Workshop 19/01/2019

  • Locatie: Indoorhal, Sport Vlaanderen Herentals
  • Einde inschrijvingsdatum: 5 januari 2019
  • Kosten per deelnemer: gratis
  • Programma workshop en groepindeling ter plaatse te verkrijgen
  • Verplicht: indoorschoenen, afgeplakte hockeystick en bit

Dagindeling

  • Spelers van U7 - U9B - U9G + keeper(s): 08.30u-10.00u
  • Spelers van U12G - U12B + keeper(s): 10.00u-11.30u
  • Spelers van U16B + keeper(s): 12.00u-14.00u
  • Spelers van U16G + keeper(s): 14.00u-16.00u
  • Spelers van U19G + keeper(s): 16.00u-18.00u