Specifieke covid-afspraken van toepassing op de kampen bij HC Artemis:

 • Raadpleeg je huisarts bij volgende symptomen: hoest; kortademigheid, koorts, spierpijn, vermoeidheid, verlies van geur- en smaakzin, verstopte neus, keelpijn of diarree. Kom niet naar de stage vooraleer je informatie van je huisarts hebt verkregen.
 • Indien deze symtomen zich voordoen tijdens de activiteiten, dan zal de club contact opnemen met de ouders, met de vraag hun kind te komen halen. We vragen om ook dan met de huisarts contact op te nemen.
 • Bij het vertonen van ziekteverschijnselen; contacteer de club om de afwezigheid te melden.
 • Kom niet eerder dan max. 10 minuten op voorhand naar de site.
 • Spelers gebruiken enkel eigen materiaal (stick, bit, scheenbeschermers, drinkbus), en wisselen dit niet uit met anderen.
 • Aanwezigheid zal door de club nauwgezet opgevolgd worden ihkv contact tracing.
 • Spelers vanaf 12j dragen buiten het sportveld een mondmasker.
 • Toiletbezoek door max. 1 speler tegelijk. De speler zal in de mate van het mogelijke (leeftijdsgebonden) het toilet na het bezoek ontsmetten (spray is voorzien in het toilet). De club springt hier bij waar nodig.
 • Spelers behouden de voorziene groeps/bubbelindeling tijdens de volledige duur van de stage, ook tijdens de pauzes.
 • De overheid raadt vermenging van bubbels (bv deelname aan andere activiteiten tijdens de zelfde periode) streng af.
 • In het kader van de beperking van de verspreiding van Covid 19 tijdens en na onze stage is de club verplicht om persoonsgegevens van de deelnemers en begeleiders bij te houden om indien nodig later te bezorgen aan de betrokken instanties. We respecteren bij het opvragen en doorgeven van je gegevens de privacy en handelen hierbij conform de GDPR-richtlijnen. Hieronder volgt ter informatie een volledig overzicht van deze specifieke werkwijze.

> Test een deelnemer of één van de huisgenoten positief tijdens de duur van de activiteiten, verwittig dan steeds de club (kampen@hcartemis.be).
> De deelnemer neemt vanaf dan niet meer deel aan de activiteit.
> Verwittig ook de club als er symptomen optreden binnen de 2 dagen na de activiteit en deze symptomen daarna bevestigd worden met een positieve test.

 

Ter info: werkwijze gegevensverzameling en -behandeling

Gegevensverzameling in het kader van Covid 19

Beste deelnemer, beste ouder.

In het kader van de beperking van de verspreiding van Covid 19 tijdens en na onze kampen/stages zijn we verplicht om persoonsgegevens, inclusief medische fiches, van de deelnemers en begeleiders vooraf op te lijsten om indien nodig later te bezorgen aan de betrokken instanties (o.a. gegevensbank bij Sciensano, de contacttracing-centra,…) om een verdere besmetting te onderzoeken en te vermijden.

We respecteren bij het opvragen en doorgeven van deze gegevens uiteraard je privacy en handelen hierbij conform de GDPR-richtlijnen. Hierbij informeren we je graag over hoe we met je gegevens omgaan indien we deze moeten doorgeven aan de betrokken instanties.

Waarom lijsten we je gegevens op?

HC Artemis lijst persoonsgegevens op van de jongeren en begeleiders die deelnemen aan de activiteiten, voor het geval deze later snel zouden moeten meegedeeld worden aan de overheid.

Deze gegevens kunnen worden bezorgd aan de betrokken overheidsinstanties en artsen in het kader van volksgezondheid (algemeen belang) om de verspreiding van het Covid-19 virus te verspreiden. Deze gebeurt wanneer er een besmetting met het Covid 19 virus is bevestigd.

We vragen deze gegevens vooraf op om de bevoegde instanties hiermee te helpen om een uitbraak te achterhalen en af te remmen.

De gegevens die we opvragen en de procedure is gebaseerd op het Koninklijk besluit tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19.

Welke gegevens lijsten we op:

HC Artemis lijst enkel de volgende persoonsgegevens op (minimalisatie), conform de wettelijke verplichting opgenomen in bovenvermeld Koninklijk Besluit en de gegevensbank bij Sciensano.

 • Naam, voornaam van elke deelnemer uit de groep of waar nodig de verschillende groepen op 1 locatie
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en woonadres)
 • Geboortedatum en geslacht
 • Basisinformatie van het aanbod (naam organisator, contactgegevens administratief verantwoordelijke van de groep, periode van het aanbod, locatie )

Bij een eventuele besmetting worden de deelnemers/ouders daarvan in kennis gesteld. Deze kennisgeving gebeurt anoniem (recht op privacy).

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

HC Artemis bewaart de specifieke kampgegevens tot 3 weken na het einde van het kamp omwille van de incubatietijd van 14 dagen. Nadien worden de gegevens die werden bijgehouden in het kader van Covid-19 gewist. Dit geldt niet voor de gewoonlijke lidmaatschapsgegevens, wel bv voor de medische fiche.

Hoe beschermen we jouw gegevens?

 • De gegevens worden confidentieel behandeld en geregistreerd. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot een aantal personen.
 • De organisatie zorgt er voor dat noch de deelnemers, noch alle ouders de persoonsgegevens inzien of ontvangen.
 • De begeleiding zorgt er voor dat enkel de verantwoordelijke in de groep de gegevens verzamelt en indien nodig verspreidt naar de verplichte instanties
 • De gegevens worden enkel met de door de overheid opgelegde en gecontroleerde instanties gedeeld (o.a. contactcentra regionale overheden). De artsen en betrokken overheidsinstanties waar we de gegevens aan bezorgen zijn gehouden aan strikte bepalingen met betrekking tot de geheimhouding van de persoonsgegevens via hun contract of statuut.
 • De gegevens worden niet met andere derden gedeeld.

Vragen?

Als je vragen hebt kan je steeds contact opnemen met de begeleiding: kampen@hcartemis.be.

Artemis Groeit!

Partners Club van 100
Wedstrijdlocatie

NIEUW: adres thuiswedstrijden ARTE: Herenthoutseweg 118, 2200 Herentals.

© 2019, website powered by Twizzit.com