COVID REGELS HOCKEY (22/3/21):
Vervangen deze van 8/3/21 - wijzigingen zijn aangeduid in geel.

1/ U7-U12

 • Er mag buiten met contact getraind worden per bubbel van maximaal 10 personen
  • trainer niet inbegrepen in de 10 personen
  • de trainer moet verplicht een mondmasker dragen en ten allen tijde 1m50 afstand houden
 • Er kunnen verschillende bubbels van 10 personen worden toegelaten op het hockeyveld:
  • max. 4 bubbels op volledig veld, meer bepaald
  • max. 1 bubbel van 10 personen per kwart veld
  • elk deel van het veld waar een bubbel actief is wordt gescheiden gehouden van de andere delen waar de andere bubbels spelen
 • geen contact tussen verschillende bubbels onderling
  • d.w.z. dat interbubbel of interclub wedstrijden NIET toegelaten zijn!


2/ U14-U19

 • Er mag buiten met contact getraind worden per bubbel van maximaal 10 personen
  • trainer niet inbegrepen in de 10 personen
  • de trainer moet verplicht een mondmasker dragen en ten allen tijde 1m50 afstand houden
 • Er kunnen verschillende bubbels van 10 personen worden toegelaten op het hockeyveld:
  • max. 4 bubbels op volledig veld, meer bepaald
  • max. 1 bubbel van 10 personen per kwart veld
  • elk deel van het veld waar een bubbel actief is wordt gescheiden gehouden van de andere delen waar de andere bubbels spelen
 • geen contact tussen verschillende bubbels onderling
  • d.w.z. dat interbubbel of interclub wedstrijden NIET toegelaten zijn!
 • Onze club blijft voor de bovenbouw werken met de registratieplicht via Twizzit (deze werd nooit ingevoerd voor de onderbouw, waar het aan de trainer is om toe te zien op de aanwezigheden) – owv contacttracing-verplichtingen.


2/ Vanaf 19 jaar:

 • Er mag buiten zonder contact getraind worden per bubbel van maximaal 10 personen:
  • trainer inbegrepen in de 10 personen
  • afstandsregels (1m50) moeten te allen tijde door iedereen worden gerespecteerd
  • de trainer moet verplicht een mondmasker dragen en ten allen tijde 1m50 afstand houden
 • Er kunnen verschillende bubbels van 10 personen worden toegelaten:
  • op basis van de afmetingen van een volledig hockeyveld kunnen max. 4 bubbels van 10 toegelaten worden per volledig veld (1 bubbel van max. 10 personen per kwart veld);
  • elk deel van het veld waar een bubbel actief is, moet fysiek gescheiden worden van de andere delen waar de andere bubbels spelen
 • Geen contact tussen verschillende bubbels onderling
  • d.w.z. dat interbubbel of interclub wedstrijden NIET toegelaten zijn!

 

WAT BETEKENT DIT VOOR ONZE TRAININGEN?

ORGANISATIE

 • De competitiegroepen U9, U11 en U12 blijven ongewijzigd 2 keer per week trainingen
  • De trainer zal de teams indelen in bubbels van max. 10 spelers (indien ze met meer zijn), en deze bubbels identiek houden naar volgende trainingen toe.
  • Elke bubbel heeft max een kwart veld om de training uit te voeren
  • Er is geen enkel contact tussen beide bubbels toegestaan
 • De competitiegroepen U14 en U19, 1 training per week, aan 1,5u
  • Max. 10 spelers per bubbel
  • Elke bubbel traint op max een kwart van een veld
  • Geen contact tussen bubbels
  • Verplichte registratie op voorhand.
  • De club besloot voorafgaand aan het meest recente Overlegcomité om de 2e weektraining opnieuw na de paasvakantie op te starten. We houden uitvoering van deze beslissing in afwachting van verdere verloop van corona-cijfers.
 • De competitiegroepen U14,  U19 en Piloot kunnen ongewijzigd verder blijven genieten van de individuele reservatiemogelijkheid van het veld op woensdag, zaterdag en zondag.
  • Voor de eenvoud houden we de bestaande regels en afspraken hier voorlopig ongewijzigd (bubbel van 4, zonder begeleiding, verplichte registratie).
  • Deze regel blijft gelden tot aan de Paasvakantie
 • De pilootgroep U14-U19 blijft 1 training per week hebben
  • Indeling cfr bubbels meegedeeld door de trainers
  • Geen contact tussen bubbels
  • Verplichte registratie op voorhand.
 • De recreatieve groepen, zowel onderbouw als bovenbouw, trainen 1 keer per week
  • Recrea onderbouw -> max. 10 spelers per bubbel, elk max een half van een veld, geen onderling contact
  • Recrea bovenbouw -> max. 10 spelers per bubbel, elk een kwart van veld, geen onderling contact
   • Verplichte registratie op voorhand.
   • Recrea bovenbouw gaat vanaf 22/2, en dit voor het eerst, naar 1,5u trainingsduur
 • Keeperstrainingen:
  • Op dinsdag: onderbouw
  • Op donderdag: bovenbouw

 

TRAININGSUREN


Een aangepast overzicht hierbij in tabelvorm.

17/01/2021 - De Hockeybond besloot in overleg met de overheid om de hockeycompetitie voor U7-U12 opnieuw herop te starten. Wat betekent dat in de praktijk:

 • Wedstrijden gaan opnieuw door vanaf zaterdag 30 januari.
 • Dit zijn de resterende wedstrijden van de eerste speelronde die einde 2020 niet konden doorgaan.
 • Deze werden al ingepland, en zijn beschikbaar in de HockeyApp.
 • Wedstrijden worden bij voorkeur ingepland vanaf de middag, om bijkomend uitstel wegens vorst zoveel mogelijk te vermijden
 • Eventuele vervangingswedstrijden (zoals bij U9) gaan ook door; hiervoor moeten de clubs onderlinge afspraken maken.
 • Er gelden bijzondere Covid-beperkingen
  • Een speler mag maximaal door één familielid vergezeld worden.
  • Supporters dragen ten allen tijde een mondmasker.
  • Social Distancing van 1,5m buiten het veld blijft de regel
  • Bar mag niet geopend worden.
  • Circulatieplan dient gevolgd te worden
  • De gewoonlijke hygiënemaatregelen blijven van tel

 

Om hockey mogelijk te maken, is het strikt respecteren van Covid-richtlijnen absoluut noodzakelijk. Enkel op deze manier kunnen we onze sport blijven aanbieden. Wij rekenen op de medewerking van alle leden en supporters.

 

17/12/20 - Voor alle teams uitgezonderd de Eredivisie werd de competitie abrupt stopgezet na het weekend van 24 oktober. En aangezien trainen vanaf U14 sindsdien nog steeds verboden is, begint deze periode zonder hockey wel echt lang te duren! Net als jullie hopen we dan ook dat de gezondheidssituatie het zo snel mogelijk zal toelaten dat iedereen weer aan het hockeyen kan.

Het is wel degelijk nog steeds de bedoeling van de KBHB/VHL om iedereen een volledig kampioenschap te laten spelen! Eén van de prioritaire doelstellingen is dan ook om alles in het werk te stellen om de eerste ronde van de kampioenschappen zo snel mogelijk af te ronden. Dit zal de KBHB toelaten om de tweede ronde te programmeren, en deze dan aansluitend op te starten.

Als de beslissingen van de overheid het zouden toelaten, streeft de KBHB er naar om de trainingen rond 18 januari 2021 te hervatten. Dit zou betekenen dat alle jeugd- en volwassen competitie (behalve Eredivisie) twee weken later van start kunnen gaan, nml. op zaterdag 30 januari 2021. Met deze bijgestelde kalender zouden de kampioenschappen in de verschillende categorieën allemaal kunnen afgewerkt worden. Deze situatie zal uiteraard sterk afhangen van de ontwikkeling van de gezondheidssituatie en de overheidsbeslissingen. De Bond legt momenteel de laatste hand aan verschillende alternatieve scenario’s, waarbij er eventueel nog extra gespeeld kan worden in de paasvakantie en/of tot eind mei.

We zijn ons er terdege van bewust dat sommige data misschien niet voor iedereen geschikt zullen zijn. Toch hopen we dat iederen zich flexibel en vooral begripvol kan opstellen ten aanzien van de nieuwe programmering. Dit is de enige manier om eindelijk onze geliefkoosde sport te kunnen hernemen en om dit seizoen op quasi normale wijze te kunnen afsluiten!

Hierna geven we in 2 linken een gedetailleerd overzicht van wat deze update betekent. In de eerste link: de interne planning van onze club (met NIEUW:deplanning tijdens de kerstvakantie). En in link 2 de voorlopig nieuwe planning van competitie van KBHB (de zgn "grid 2020-21", kijk enkel naar de meest linkse kolom).
Laat ons hopen dat deze ideale timing zal kunnen gehaald worden.

Tot die tijd, zorg voor jezelf en zorg voor de anderen!

23/10/2020 - De Bestuursorganen van de VHL, de LFH en de KBHB hebben nav regeringsbeslissingen van vandaag verstrengde maatregelen voor onze sport uitgevaardigd die een verspreiding van het Covid19-virus mee moet helpen beperken. Onze club zal deze maatregelen integraal volgen.

Onderstaande is geldig vanaf vandaag, 23 oktober 2020, tot en met (minstens) donderdag 19 november 2020.


U7–U19

 • Alle wedstrijden zijn toegelaten, en gaan door zoals gepland.
  • MAAR: Er mag slechts 1 gezinslid per jeugdspeler de wedstrijd bijwonen.
 • Alle trainingen zijn toegelaten, en gaan door zoals gepland.
  • Alle bestaande onderrichtingen blijven ook verder bestaan (o.a. niet trainen bij ziekteverschijnselen, niet trainen bij aanbeveling van CLB om geen hobbys te doen, dragen van mondmasker +12 buiten het veld, enz..)
  • Er zijn geen trainingen gepland tijdens de herfstvakantie


18+ (volwassenen)

 • Wedstrijden zijn NIET toegelaten.
  • Dit is niet van toepassing voor onze club.
 • Trainingen met contact zijn toegelaten, en blijven georganiseerd zoals gepland.
  • Dit is van toepassing voor onze trimmers.
  • Precieze onderrichtingen zullen nog volgen dmv Ministerieel Besluit.
  • Contacten zijn enkel toegestaan binnen de eigen sportgroep.


HOCKEY4FUN van nu zondag wordt geannuleerd

Afgelopen week nodigden we onze recreatieve spelers uit om in te schrijven voor "Hockey4Fun", aansluitend op het gelijknamige project dat de VHL organiseert op ons veld. De VHL gaat deze activiteit echter NIET laten doorgaan, dus ook wij niet. De volgende activiteit is gepland na 19/11 (m.n. 22/11), dus daarvoor kan je voorlopig nog inschrijven.


Reminders

 • Bar-temis moet verplicht gesloten blijven.
 • Vermijd zoveel mogelijk het carpoolen. Indien niet anders mogelijk:
  • 3 personen in de wagen
  • allemaal met mondmasker
  • zet de ramen van de wagen open voor verluchting
 • StaySafe, StayHealthy!

12/10/2020 - Vlaams minister van sport Ben Weyts (N-VA) besloot om vanaf woensdag 14/10 in de sportwereld "code oranje" af te roepen. 

 • Indoorsporten waarbij de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden, worden verboden voor alle sporters boven 12 jaar. 
 • Douches en kleedkamers sluiten voor alle sporten, behalve in zwembaden.
 • Kantines mogen openblijven, maar moeten dezelfde strikte regels als in de horeca volgen
  • Dat betekent dat mensen enkel mogen zitten,
  • dat er maximum 4 personen aan een tafel mogen zitten
  • en dat ook hier de afstandsregel van 1,5 meter gerespecteerd wordt. 
 • Ook publiek blijft welkom. Daar blijven de regels dezelfde. Er zijn maximaal 400 toeschouwers buiten. Voor meer toeschouwers is een speciale toelating nodig. Iedereen moet op afstand blijven en een mondmasker dragen. 
 • Sportkampen in de herfstvakantie kunnen doorgaan, in kleine groepen en volgens dezelfde protocollen als de jeugdkampen. 


Voor onze club betekent dit:

 • dat de bestaande regels op de hockeysite onveranderd aangehouden worden
 • dat we deze winter geen facultatieve indoor trainingen zullen aanbieden; we kijken uit naar een nieuwe formule die de KBHB voorstelt, nl het wintercriterium (info volgt)
 • en dat het herfstkamp zal beperkt worden tot max. 20 deelnemers


#staysafeandhealthy!

29/09/2020. Wedstrijdprotocol geldig vanaf 1/10/2020.

De KBHB, VHL en LFH stelden in overleg met experten een protocol op met als doelstelling de verspreiding van het Covid19-virus te vermijden tijdens activiteiten op de hockeyclub.
De boodschap wordt duidelijk meegegeven: het blijven spelen van hockey lukt enkel als alle clubs en alle spelers de regels en afspraken respecteren. Wij zijn allen verantwoordelijk voor de gezondheid van iedereen en rekenen meer dan ooit op ieders medewerkerking! Play it safe!

 • De volledige inhoud van het protocol kan je lezen via DEZE link
 • Korte inhoud:
  • iedere speler of bezoeker is verplicht om zich aan te melden bij het betreden van de club: gebruik de aanwezige QR-code
  • dragen van een mondmasker blijft VERPLICHT op de hele hockeysite (ook al wordt die plicht afgeschaft in de gewone openbare ruimte)
  • gebruik het circulatieplan: aparte in- en uitgang
  • wie symptomen van besmetting vertoont blijft thuis
  • wie hoog-risico contacten heeft gehad met een positieve persoon, of terugkeert uit een rode zone, blijft thuis (zelfs: quarantaine)
  • maximaal 400 toeschouwers (met masker en social distancing)
  • carpooling wordt aangeraden voor kinderen onder de 12 jaar (volwassene draagt mondmasker in de auto), en ten stelligste afgeraden voor personen ouder dan 12 jaar.
  • PC-maskers worden genummerd en ontsmet bij elke wissel van gebruiker
  • spelers wisselen geen materiaal uit (drinkbussen, uitrusting)
  • BAR-TEMIS: enkel zittend consumeren is toegestaan, tafels van max. 10 personen
Artemis Groeit!

Partners Club van 100
Wedstrijdlocatie

NIEUW: adres thuiswedstrijden ARTE: Herenthoutseweg 118, 2200 Herentals.

© 2019, website powered by Twizzit.com