7/6/2021 - Involge de beslissingen van het meest recente Overlegcomité wordt er deze week een nieuwe stap gezet in de richting van versoepeling van maatregelen voor sportclubs.

Hierna enkele van die vernieuwde maatregelen:

  • buiten kunnen opnieuw alle sportactiviteiten beoefend worden, ongeacht leeftijd of type contact in de sport
  • ook georganiseerde sportwedstrijden zijn toegestaan, zoals vriendschappelijke wedstrijden en toernooien; met een beperking tot 100 deelnemers
  • maximale aanwezigheid van 400 man publiek, mits gemeentelijke toestemming
  • dragen van een mondmasker blijft op sportinfrastructuur verplicht voor personen ouder dan 12j, buiten de sportactiviteit zelf; coaches en begeleiders moeten deze wel de hele tijd blijven dragen
  • clubhuizen dienen het protocol van de Horeca te volgen


Bij een verder gunstig verloop van de covid-cijfers lijkt het er op dat tegen 1/7 de meeste beperkingen integraal zullen opgeheven worden. Dat laatste wordt uiteraard gecommuniceerd van zodra het bevestigd wordt.
De informatie op onze specifieke Covid-pagina zal dus ook stelselmatig en passend verwijderd worden.

We hopen met z'n allen dat het leven binnenkort dan ook weer volledig genormaliseerd kan worden in de hockeyclubs. Nogmaals, en we kunnen het nooit teveel vermelden, onze oprechte dank aan alle spelers en ouders die zich de voorbije lange periode voorbeeldig en correct hebben gehouden aan de strenge regels die we samen respecteerden!