De federatie verplichtte tot 5 oktober 2017 iedere speler boven de 18 jaar om een medisch attest in te dienen dat hen geschikt verklaart voor de hockeysport. Met ingang van 6 oktober 2017 heeft de Medische Commissie (MC) van de VHL deze verplichting afgeschaft.
Als reden hiervoor wordt aangegeven dat het de verantwoordelijkheid van de sporter zelf is om na te gaan of hij/zij medisch geschikt is en te beslissen of hij/zij gaat hockeyen. De MC stelt (kandidaat-) sporters voor om na te gaan of een preventief sportmedisch onderzoek nodig of aanbevolen is, en dit kan via www.sportkeuring.be

OPGELET, dit is ENKEL geldig voor leden van de VHL en wordt niet doorgetrokken naar de leden van de LFH, omdat het medisch attest voor hen wordt opgelegd door een andere wetgeving, nl. het Décret Sport en het Décret Santé.