16/03/2020 - De federale autoriteiten en onze sportinstanties hebben in het kader van het COVID-19 coronavirus belangrijke instructies en richtlijnen gegeven die ons nog eens op het hart zijn gedrukt door de KBHB.
De doelstelling van deze maatregelen is om een maximaal aantal landgenoten aan te zetten tot ‘social distancing’ (= het verminderen van de probabiliteit op contact tussen mensen die drager zijn van een infectie en andere niet-besmette personen), dit teneinde de overdracht van het virus te minimiseren en te vertragen. De bedoeling is om ons gezondheidssyteem en de medische teams op het terrein maximaal in staat te stellen om zo normaal mogelijk te blijven functioneren en álle zieken te kunnen blijven verzorgen.
Maar opdat dit zou werken, is het van cruciaal belang dat iedereen de instructies en richtlijnen naar de letter volgt (zie website Coronavirus)! We zijn ons ervan bewust dat deze een belangrijke impact hebben op de sportbeoefening en meer bepaald op het beoefenen van onze hockeysport. Maar we wensen hier nog eens krachtig en duidelijk op te roepen tot het respecteren van een aantal punten:

 • Het is niet toegelaten om hockey of een andere teamsport te beoefenen in de sportinfrastructuren:
  • geen wedstrijden
  • geen trainingen
 • Het is hockeyclubs met eigen infrastructuur niet toegelaten om andere activiteiten te organiseren in de clubhouses (bar, vergaderzaal, kleedkamers, fitnesszaal,…)
  • geen meetings
  • geen tactische sessies
  • geen fitness sessies


In dit kader, en ondanks de uitzondering die door de regering wordt toegestaan voor de elite atleten, hebben ook onze nationale teams besloten om niet in team te trainen gedurende minstens twee weken. Ze willen zo het voorbeeld geven, door hun sociale verantwoordelijkheid te nemen. Dit geldt voor Red Lions die de Spelen van Tokio voorbereiden, maar ook voor de Red Panthers en alle jeugdteams. 
Wat betreft de eventuele verder zetting van het lopende seizoen, worden er momenteel verschillende mogelijke scenario’s overwogen. Deze zullen in de komende dagen, in overleg met de clubs, worden geanalyseerd.

Op het einde van de maatregelen die door de overheid worden opgelegd, zal er uiteraard tijd worden voorzien opdat alle teams opnieuw een minimum aantal keer kunnen trainen, alvorens de verschillende competities weer op te starten. We kunnen daarenboven alleen maar iedereen aanmoedigen om persoonlijk te blijven trainen, zij het fysiek door bvb. te gaan lopen (alleen ;-)) of technisch, bij u thuis.

Wij vinden het heel jammer dat onze sportieve leden voorlopig hun favoriete sport niet kunnen beoefenen, maar als deze maatregelen kunnen helpen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten en willen wij dit 100% steunen. 

Noot: de eerste regeringsmaatregelen waren voorzien te lopen tot 31/3, terwijl de intussen de sportinfrastructuren dicht zullen zijn tot 3/4. Dit maakt dat de club ook op 1/4 en 3/4 geen training zal voorzien. Indien dit wijzigt, dan komen we daarop terug. Ook wat de sociale en sportieve events betreft (mattentaarten, paasontbijt, paasstage) die op korte termijn waren ingepland zullen we zo spoedig mogelijk communiceren.
De sponsorleden van de 'Club van 100' werden reeds persoonlijk geïnformeerd over de annulatie van het geplande netwerkevent op 26/03.

Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen, en intussen aan iedereen van harte een goede gezondheid.