Gedragscode.

Respect, fair-play, tolerantie, teamspirit en vriendschap zijn de basiswaarden die de hockeysport in Vlaanderen wil uitdragen.
Niet alleen de Vlaamse Hockeyliga promoot deze sterke educatieve waarden, ook HC Artemis kiest er voor om deze als kernwaarden van de club te hanteren. We voegen er zelfs nog integriteit, loyaliteit en discretie aan toe.
Binnen elke vereniging is het belangrijk om afspraken te maken over wat wel en niet past binnen de clubcultuur, over hoe deze waarden kunnen bereikt en aangehouden worden. Maar ook om deze afspraken te communiceren, zodat eenieder duidelijk weet wat van hem of haar verwacht wordt.

Huishoudelijk reglement / tuchtreglement.

Onze regels en richtlijnen werden neergeschreven in een "huishoudelijk reglement".
Het doel van het reglement is er mee voor te zorgen dat ieder lid en ouder zich betrokken voelt bij de club, en dat alle afspraken duidelijk gekend zijn.

Echter, als reglementen, gedragsregels en afspraken niet nageleefd worden zijn we soms genoodzaakt om disciplinair op te treden.
Om dat objectief en met respect voor de rechten van de verdediging te kunnen doen, werken we met een tuchtreglement.
Uiteraard hopen we steeds om dit laatste zo weinig mogelijk te moeten inroepen.

Beide reglementen worden gebundeld in één document, en is voor alle leden toegankelijk via het Twizzit-platform (login vereist).

Persoonlijke levenssfeer.

Op 25 mei 2018 is de Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht gegaan; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Ook HC Artemis hanteert een privacyverklaring waarin deze regels worden opgenomen.