17/12/20 - Voor alle teams uitgezonderd de Eredivisie werd de competitie abrupt stopgezet na het weekend van 24 oktober. En aangezien trainen vanaf U14 sindsdien nog steeds verboden is, begint deze periode zonder hockey wel echt lang te duren! Net als jullie hopen we dan ook dat de gezondheidssituatie het zo snel mogelijk zal toelaten dat iedereen weer aan het hockeyen kan.

Het is wel degelijk nog steeds de bedoeling van de KBHB/VHL om iedereen een volledig kampioenschap te laten spelen! Eén van de prioritaire doelstellingen is dan ook om alles in het werk te stellen om de eerste ronde van de kampioenschappen zo snel mogelijk af te ronden. Dit zal de KBHB toelaten om de tweede ronde te programmeren, en deze dan aansluitend op te starten.

Als de beslissingen van de overheid het zouden toelaten, streeft de KBHB er naar om de trainingen rond 18 januari 2021 te hervatten. Dit zou betekenen dat alle jeugd- en volwassen competitie (behalve Eredivisie) twee weken later van start kunnen gaan, nml. op zaterdag 30 januari 2021. Met deze bijgestelde kalender zouden de kampioenschappen in de verschillende categorieën allemaal kunnen afgewerkt worden. Deze situatie zal uiteraard sterk afhangen van de ontwikkeling van de gezondheidssituatie en de overheidsbeslissingen. De Bond legt momenteel de laatste hand aan verschillende alternatieve scenario’s, waarbij er eventueel nog extra gespeeld kan worden in de paasvakantie en/of tot eind mei.

We zijn ons er terdege van bewust dat sommige data misschien niet voor iedereen geschikt zullen zijn. Toch hopen we dat iederen zich flexibel en vooral begripvol kan opstellen ten aanzien van de nieuwe programmering. Dit is de enige manier om eindelijk onze geliefkoosde sport te kunnen hernemen en om dit seizoen op quasi normale wijze te kunnen afsluiten!

Hierna geven we in 2 linken een gedetailleerd overzicht van wat deze update betekent. In de eerste link: de interne planning van onze club (met NIEUW:deplanning tijdens de kerstvakantie). En in link 2 de voorlopig nieuwe planning van competitie van KBHB (de zgn "grid 2020-21", kijk enkel naar de meest linkse kolom).
Laat ons hopen dat deze ideale timing zal kunnen gehaald worden.

Tot die tijd, zorg voor jezelf en zorg voor de anderen!