8/2/23 - Op 31 Jan '23 heeft de Vlaamse Hockey Liga een oproep gelanceerd naar de clubs om de organisatie van een cursus “Start 2 Coach in Hockey” of “Initiator Hockey” op zich te nemen.

Start 2 Coach’ richt zich op trainers en coaches die een groep jongeren begeleiden zonder al te technisch te worden. Het is een cursus van 17hr waarbij de pedagogische benadering van werken met kinderen het hoofdonderwerp is.

Initiator’ is een stap verder en behelst 53hr les. Het biedt naast de S2C ook tactische en technische aspecten van het hockey aan en richt zich dus al meer op trainers die de volgende stap in hun ontwikkeling willen zetten.

Bij HC Artemis begeleiden we onze teams op het terrein maximaal; wie interesse heeft (of bijkomende vragen) kan dit aangeven via deze link.
Mogen we vragen om spoedig te antwoorden, bij voorkeur voor 15 Feb.